50.296433, 18.917130 50.315928, 18.901377 50.315330, 18.899312 50.302825, 18.915584 50.304768, 18.908905 50.308063, 18.920511 50.296433, 18.917130 50.303622, 18.908565 50.311475, 18.899771 50.312749, 18.899660
Jest to jeden z wielu zbiorników wodnych na terenie miasta Świętochłowice. Jednakże ze względu na występującą tu bogatą awifaunę, nietypową dla miasta, Uchwałą Rady Miasta Świętochłowice z dnia 25 czerwca 2003 r. teren stawu wraz z jego otoczeniem objęto ochroną jako użytek ekologiczny. Na uwagę zasługują występujące tu: łyska, perkoz dwuczuby, kokoszka wodna, którą rzadko można obserwować na otwartym lustrze wody. Ptaki te prowadzą skryty tryb życia i przebywają najczęściej wśród gęstych zarośli i szuwarów. Na szczególną uwagę zasługuje remiz, który swoje gniazda zakłada w nadwodnych zaroślach w postaci wiszących worków. Wszystkie te ptaki tu gniazdują, czasami zalatuje rybitwa czarna. Na stawie Zojra, na południe od stawu Foryśka gniazduje łabędź niemy. Jest to również miejsce występowania płazów i gadów takich jak żaba jeziorkowa, żaba trawna, traszka zwyczajna, ropucha szara czy zaskroniec. Z ssaków można spotkać jeża europejskiego, kreta czy ryjówkę aksamitną. Występuje również liczna grupa różnych owadów.
50.303622, 18.908565

Ścieżki rowerowe - mapa google