50.296433, 18.917130 50.315928, 18.901377 50.315330, 18.899312 50.302825, 18.915584 50.304768, 18.908905 50.308063, 18.920511 50.296433, 18.917130 50.303622, 18.908565 50.311475, 18.899771 50.312749, 18.899660
Pierwotnie, na gęsto zalesionym terenie obecnych Lipin, znajdował się folwark, należący do obszaru dworskiego w Chropaczowie. Pierwsza pisana wzmianka o Lipinach pochodzi z 1802 r. Począwszy od 1823 roku rozpoczyna się intensywny rozwój górnictwa i hutnictwa, związany z inwestycjami von Donnersmareków: huta cynku „Silesia" (powstała z kilku mniejszych zakładów ok. 1858 r.) oraz kopalnia węgla kamiennego   „Matylda".   Zabudowę   mieszkalną   Lipin   stanowiły   początkowo prymitywne kolonie robotnicze, obecnie już nie istniejące. Później  powstały kwartały kamienic czynszowych pomiędzy ulicami Chorzowską i A. Świdra oraz nowoczesne osiedla zakładowe „Silesii" na południe od ul. Chorzowskiej. Dzisiejsza ul Chorzowska powstała w latach dwudziestych XIX w. jako pierwsza bita droga na Górnym Śląsku i była głównym traktem komunikacyjnym biegnącym z Królewskiej Huty (Chorzów) do Gliwic. W 1879 roku Lipiny stały się samodzielna gminą. Liczyły wówczas prawie 8 tys. mieszkańców. W 1930 r. liczba ludności przekroczyła 18,6 tys. Od 1951 roku obszar Lipin został włączony do Świętochłowic.
50.311475, 18.899771

Ścieżki rowerowe - mapa google